Den nye bedeliste har mange nye bedeemner

Der er sket meget nyt blandt samarbejdspartnere og missionærer.

Den nye bedeliste for det næste halve år er nu offentlig tilgængelig. Den bærer præg af, at der er sket meget nyt det seneste halve år.

Missionær får nyt arbejde

Missionær Berit Østby har fået nyt arbejde hos International Mission Society, som er Mekane Yesus-kirkens eget missionsselskab. Hendes tidligere arbejdsplads, Mekane Yesus Language and Intercultural Centre blev lukket i juli måned som følge af økonomiske udfordringer. Nu kan vi i bøn følge hende, når en del af hendes nye arbejde bliver at forberede etiopiske missionærer på de tjenester, de bliver sendt ud til. Hun skal også stadig afholde Cross Cultural Training-kurser rundt om i landet.

Ulykke præger Mekane Yesus-seminariet

En voldsom oversvømmelse ramte i august måned Mekane Yesus-seminariet i Addis Ababa. Otte mennesker mistede livet og mange bygninger, hjem og ejendele gik tabt. Seminariet har brug for mange midler for at erstatte det tabte, og det beder vi for, at de må få.

Du kan læse mere om ulykken her.

Uroligheder i Etiopien

Vi beder også for fred og forsoning blandt de involverede parter i de interne stridigheder, som lige nu hærger i Etiopien. Vi beder for beskyttelse for venner og samarbejdspartnere, som er i landet.

Bøn for Liberia og Danmark

Mange af bedelistens nye bedeemner handler om Etiopien, men bedelisten indeholder også mange bedeemner for det vigtige arbejde, som foregår i Liberia og Danmark.

Du kan hente bedelisten lige her.