Seminar giver præster ny kraft

- Seminaret for præster har givet mig en masse til min personlige vækst i tjenesten. Jeg er virkelig Herren taknemmelig; han talte dybt ind i mit hjerte, skærpede mine tanker og perspektiver, især hvad angår karismatiske praksissers plads i vores meget lutherske kontekst, siger pastor Kanarra Mati.

I 2014 var pastor Kanarra Mati (billedet) og andre præster fra Mekane Yesus Kirkens fem synoder i det sydvestlige Etiopien samlet til et seminar med fem dages undervisning, gruppearbejde og fællesskab. For præsterne er undervisningen og fællesskabet på seminarerne en regulær saltvandsindsprøjtning til tjenesten.

- Det er et livsforvandlende og åndeligt berigende seminar, og vi tager alle sammen fornyede hjem med kraft til at tjene Gud og Guds folk. Udover det vi har lært af foredragene, har vi nydt godt af netværket og fællesskabsarrangementer om aftenen. Personligt er jeg meget rørt af alt det der er sket på seminaret fortæller en anden deltager, pastor Dasi.

- Foredragene giver svar på adskillige af de spørgsmål jeg slås med i min tjeneste, siger pastor Reda.

- Seminaret har mindet mange af os om at personlig åndelig dannelse og fysisk genopretning er vigtige aspekter ved det at tjene som præst, supplerer pastor Tirunesh Adugna.

Det regionale seminar i Sydvestetiopien er en del af det program med undervisning og inspiration til præster, evangelister og andre forkyndere som Mekane Yesus Kirken startede i 2010 for at styrke kirkens identitet som både karismatisk og luthersk.

Programmet gennemføres med støtte fra Promissio via projektet ”Ud med evangeliet”, og det har den ønskede effekt så den forkyndelse og undervisning der sker i kirkens menigheder, allerede har fået et stort løft i kvaliteten, lyder vurderingen fra Mekane Yesus Kirken.

Klik her og læs mere om hvad de etiopiske præster fik ud af undervisningen og fællesskabet på seminaret.

25. marts 2015