Tidligere formand for Promissio er død

Tidligere formand for Dansk Ethioper Mission (nu Promissio) Knud Tage Andersen er død den 15. februar 2018.

Af Hans Peter Nohns, tidl. formand for DEM/Promissio

Knud Tage Andersen, K.T. – som han blev kaldt –, var medlem af DEM´s bestyrelse i 28 år, heraf de sidste 24 år som formand indtil 2002.

K.T. var dedikeret til missionens arbejde. Hans store viden om international mission var legendarisk, og hans engagement i DEM var meget omfattende. Han rejste ofte ud til vore partnerkirker og fik også kirkelederne derfra hertil.

I bestyrelsesarbejdet var K.T. altid velforberedt, og han ledte møderne på en både saglig og levende måde. Hans indledningsandagter vidnede om et stærkt personligt kristenliv.

Som menneske var han hjertelig med et imponerende personkendskab inden for kirke og mission. Han var altid god for en anekdote og med smittende humor.

K.T. blev præst i 1956 og var ansat i forskellige embeder, inden han blev domprovst i Aarhus fra 1982-95. I to år var han lærer ved Mekane Yesus-kirkens præsteseminarium i Addis Ababa. Han var den eneste teolog, som blev ph.d. som 80-årig.

Hans hustru Gerda B. Andersen delte helt og fuldt hans engagement i missionen.

Knud Tage Andersen begraves fra Risskov Kirke lørdag den 24. februar kl. 12.00. Nuværende formand for Promissio, Per Rasmussen, deltager i begravelsen.

Æret være K.T.´s minde.