Ny præsident indsat på Mekane Yesus kirkens teologiske seminarium

Der er blevet ansat en ny præsident på det teologiske seminar, hvor Mehret-Ab arbejder. Noget af det første, han skal i gang med, er at sikre sig, at skolen lever op til kravene inden akkrediteringskomiteen kigger forbi.

En dejlig sommer i Norge er ovre for denne gang, og både Mehret-Ab og jeg er i fuld gang i med vores arbejde igen. Det er dejligt at komme lidt væk fra hverdagen, og så er det dejligt at komme hjem igen! Vi mødte så mange hyggelige mennesker denne sommer, og vi er fyldt med taknemmelighed til Gud for gode venner, gamle og nye forbedere, og ikke mindst familie, som vi fik tilbragt tid sammen med.

Der er indsat en ny præsident

Torsdag den 8. september blev Dr Bruk Ayele formelt indsat som ny president på Mekane Yesus kirkens teologiske seminarium, hvor Mehret-Ab arbejder som hovedbibliotekar. Efter 8 års tjeneste blev der taget afsked med Dr Belay Olam, som nu fratræder. Dr Bruk blev valgt med et solidt flertal i kirkens næst-øverste organ, Council, en måned tidligere, og til indsættelsen tog stab, studenter og flere af lederne i kirken højtidelig afsked med Dr Belay, og Dr Bruk blev budt varmt velkommen. Det var taler og hilsener og overrækkelse af nøgler.

Dr Bruk Ayele er fra Kambata i syd og var selv student ved seminariet, da han tog sin bachelorgrad i teologi. Siden arbejdede han flere år som lærer og nogle år som dekan, før han rejste til Sydafrika for at tage en doktorgrad. Da han havde fuldført den, blev han ansat som dekan på EGST, Ethiopian Graduate School of Theology her i Addis.

Seminariet får et kvalitetstjek

Der er mange ting at tage fat på dér nu, og noget af det første, han skal facilitere, er besøg fra ACTEA (Accrediting Committee for Theological Education in Africa), som navnet tilsiger, er en akkrediteringskomite for flere teologiske semiarier i Afrika. Disse kommer på besøg ca. hvert 10. år og evaluerer seminariet – om det er, som det skal være, både administrativt og akademisk. Hvis det er det, får de ny akkreditering. Er det ikke det, får de en slags ”advarsel” om, hvad der skal forbedres osv.

Staben på seminariet har knoklet for at få den rapport færdig, som ACTEA tagr udgangspunkt i, når de kommer den 26. september. Der er mange kriterier, som skal opfyldes, og det ser ud til, at det på mange områder kan blive en udfordring at opfylde disse. Mehret-Ab har sammen med sin del-gruppe arbejdet med faciliteter; alt fra internatet, spisesal, klasserum, biblioteket osv. De kan se, at der er mange mangler, og er sådan set spændt på ACTEA’s besøg. Sandsynligvis vil det ende ud i en liste over ting, seminariet skal forbedre, og sådan set kan dette blive en gylden anledning til at forbedre en institution, som i mange år ikke har fået den nødvendige opfølgning, som den skulle have haft.

Nye engelsk-studerende på sprogskolen

På Sprogskolen har vi denne uge taget imod vores første engelsk-studenter, i tillæg til 42 studenter som studerer enten amharisk eller oromo. Det er fem etiopiske mænd, som arbejder i forskellige Mekane Yesus-projekter i Vestetiopien, og som er her de næste måneder for at lære mere engelsk. Intiativet kom fra NMS, Norsk Misjonsselskap, som arbejder tæt med kirken om disse projekter. I udgangspunktet er denne undervisning tænkt som et projekt, men sprogskolestyret har vedtaget, at vi skal begynde at undervise i engelsk fra 2017, så dette er en ideel måde at få begyndt det hele på. Vi har ansatt en dygtig etiopisk lærer til at stå for undervisningen, og sætter pris på, hvis I, som beder, vil stå sammen med os i bøn om både sprogskolen og seminariet!