Sådan arbejder vi

Læs om mission og missionærliv, og om partnerskab og globalt fællesskab i Guds kirke - og find baggrundsartikler om Promissios partnere og deres lande.