Lotte og Bjarne stopper som missionærer

Lotte og Bjarne Carlsen har siden august 2019 været udsendt til Mekane Yesus-kirken med bopæl i Bale-regionen i Etiopien. Parret har truffet den svære beslutning at forlade Etiopien og afslutte deres tjeneste som missionærer pr. 31. marts 2022

Der er flere grunde til, at det desværre er blevet sådan. Der har gennem længere tid ligget en stor ansvars- og arbejdsbyrde på Lotte og Bjarne. Oven i det er så kommet en ekstra hård periode i 2021 med blandt andet sygdom og en alvorlig oversvømmelse, som de oplevede på allernærmeste hold, mens de var i Promissios hus i Addis Ababa i august. Dernæst endte landet i undtagelsestilstand, da borgerkrigen i nord bredte sig mod Addis Ababa – den er dog siden rykket tilbage til nord igen.

Lotte og Bjarne giver udtryk for, at de er sønderknuste over at måtte afbryde deres tjeneste i Bale i utide.

”Arbejdet netop dér er noget, som både Promissio og vi selv har et meget stort hjerte for og har sat meget ind på at få i gang gennem de seneste næsten fem år. Det har været en velsignelse at få lov at se, hvordan kirken vokser hurtigt i Bale, selv om der er yderst begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer at gøre med,” siger Lotte og Bjarne.

I Promissio er vi kede af, at Lotte og Bjarne forlader Etiopien, og samtidigt meget taknemmelige for den store indsats, de har ydet.

”Lotte og Bjarne har stået i spidsen for en kæmpe indsats i Bale-området. Promissio har nu et ressourcecenter i Robe, som både skal bruges til at inspirere og udruste kristne i området til mission og danskere i forhold til discipelskab og international mission. Det er klart, at kirken i Bale-området fortsat kunne have stor gavn af de mange kompetencer, de rummer, og vi havde håbet, at Lotte og Bjarne skulle se flere frugter af alt det, de har sat i gang. Vi har dog fuld forståelse for deres beslutning om at stoppe som missionærer i Etiopien og håber, at det bliver godt for dem at komme til Danmark igen,” siger Frede Ruby Østergård, generalsekretær i Promissio.

Lotte og Bjarne er for øjeblikket i Danmark, da de i november måtte forlade Etiopien som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning på grund af borgerkrigens eskalering. Vi arbejder på, at de snart kan rejse tilbage til Etiopien for at få taget ordentligt afsked med kolleger, venner og samarbejdspartnere dér og for at pakke deres ting sammen, inden de igen kommer til Danmark og afslutter deres tjeneste som missionærer hos Promissio.