Bliv inspireret til forbøn med Promissios bedeliste

Bedelisten for efteråret 2019 kan nu downloades fra hjemmesiden.

Bøn bærer Promissios arbejde. Uden forbøn ville arbejdet være nyttesløst. Derfor vil vi også frimodigt opfordre til at bede for Promissios arbejde: at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Bedelisten indeholder konkrete takke- og bønneemner til hver dag i ugen for missionærer, geografiske arbejdsområder og konkrete projekter med vores partnere samt sekretariats- og studentermedarbejdere.

Tak for din forbøn!