Promissio balancerer mellem menneskelige og strategiske relationer

Promissio arbejder strategisk med relationer og er samtidig bevidst om, at syd-partnerne er brødre og søstre.

Af Rikke Thomassen, freelancejournalist

Promissios arbejde er kendetegnet ved langvarige relationer til partnerorganisationer, og Promissio arbejder således strategisk med relationer og er samtidig bevidste om, at syd-partnerne er kristne brødre og søstre.

”Spørgsmålet er, om ordet er stærkt nok,” sagde Anders Møberg på Promissios årsmøde, da han fortalte om Promissios partnerskaber.

”At være partner, det bliver man efter aftale over en tid. Partnere kan komme og gå. Men det er brødre og søster, vi arbejder med,” sagde Anders Møberg og pointerede, at der er en åndelige inter-kirkelig forpligtethed, som ordet partner ikke beskriver.

Tæt relation giver ærlighed

Denne tilgang til partnerskaber er vigtig for generalsekretær Frede Ruby Østergård.

”I missionsselskaber er der en lang tradition for at tale om partnerskab. Men der er forskellige måder at se det på. Det kan være to meget individuelle partnere over for hinanden, men det kan også være partnere, der er tæt forbundet, som i et ægteskab – og det sidste er Promissios tilgang. Vi er også i familie med hinanden, og derfor skal relationerne være på plads, så partnerskabet kan være tæt forbundet og fungere godt,” siger Frede Ruby Østergård, og tilføjer, at det også er baggrunden for, at Promissio fortsat har behov for flere langtidsudsendelser af medarbejdere.

”Vi har behov for de tætte og nære relationer. De er nødvendige for at få en ærlig beskrivelse af situationen og vores partners behov. Hvis man kender hinanden godt, kan man også få nogle flere og andre ting at vide, end hvis man ikke er nært forbundet,” siger Frede Ruby Østergård, der på denne måde også ser partnerskaber og relationer som et strategisk valg.  

Partnerskaber gør en forskel

Det gælder også i forhold til udviklingsprojekter og bevillinger gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).

”DMRU lægger stor vægt på de langvarige partnerrelationer, både i kraft af de konkrete menneskelige relationer og den kapacitet, det er muligt at opbygge gennem mange år. Vores udviklingsprojekter kan nå ud i nogle egne, hvor mange andre organisationer ikke kommer, fordi kirken er tilstede både ude på landet og i de små byer. Så via vores partnerskaber, har vi mulighed for at gøre en stor forskel,” siger Frede Ruby Østergård.

På den måde hænger den strategiske og åndelige tilgang til partnerskaber også tæt sammen.

”Med vores partnere har vi tydelige partnerskabsaftaler. Men vi er samtidig også brødre og søstre, og vi er åndeligt forbundet,” siger Frede Ruby Østergård.

Udgivet første gang i Promissiobladet #2 2017