Promissios sekretariat

Sekretariatet er det daglige bindeled mellem Promissios bestyrelse, venner i Danmark, partnere og udsendte medarbejdere i Afrika.

Frede Ruby Østergård

Generalsekretær, ansat 2014
Cand.theol. og pastor

Tuja Stæhr Berg

Netværkskoordinator, ansat 2019
Deltidsansat
International pædagog

Finn Mester

Udviklingskoordinator, ansat 2024
Fuldtidsansat
Tidl. butikschef og butiksudvikler i detailbranchen, udd. skolelærer og tidl. friskoleleder og efterskoleforstander

Lisbeth B. Plougmann

Koordinator for internationalt arbejde og leder af GDT, ansat 2024
Fuldtid
Udd. Bachelor i kristendom, kultur og kommunikation, Kandidat i pædagogisk antropologi og enkeltfag i ledelse fra Tromsø Universitet.  

Anja Elisabeth Duus Nedergaard

Markedsføringskoordinator, ansat 2023
Deltidsansat, barselsvikar
Cand. Public (akademisk journalist)

Line Reckweg Nissen (på barsel)

Markedsførings- og sekretariatskoordinator, ansat 2016
Deltidsansat
Cand.mag. i litteraturhistorie

Henriette Kiel Svejgaard

Ungdomsnetværker i PromissioYouth, ansat jan 2023
3K-studerende