Vi behøver jeres hjælp

- Vores udfordringer er kæmpestore, siger synodepræsident Mude Bati fra Mekane Yesus Kirkens Wabe Batu Synode i det sydlige Etiopien.

- Den muslimske dominans i vores område er en alvorlig udfordring for os. Over 80 procent af befolkningen er muslimer, og de vinder frem i disse år. Muslimerne får penge fra udlandet. De bygger en masse nye moskeer med fem kilometers mellemrum, og de betaler kristne for at konvertere til islam, siger Mude Bati.

- Vi dækker et meget stort område, og vi har ingen biler. Det betyder at vi fra synoden stort set kun kan komme ud og undervise i sogne og menigheder når Inger og Arne Holmgaard kan køre for os.

Promissio har udsendt Inger og Arne som missionærer i Wabe Batu Synoden hvis område er omtrent 1½ gang så stor som Danmark.

- Vi mangler i det hele taget ressourcer. Vi mangler medarbejdere og penge. Vi har alt for få teologer og evangelister, og nogle af de evangelister vi har, arbejder uden at få løn for det. For vi har ikke pengene til det, forklarer Mude Bati.

- Vi er meget taknemlige for jeres støtte og for at I har sendt os Inger og Arne. Men vi har kæmpestore udfordringer som vi må arbejde sammen for at klare. Vi behøver jeres hjælp. Send os flere missionærer og flere penge. Og vi behøver jeres forbøn. Bed for os!, lyder synodepræsidentens opfordring til Promissios venner.

Wabe Batu Synoden i tal 

Over 50.000 medlemmer i 2015 (33.000 i 2005).
99 menigheder i 2015 (64 i 2005).
150 prædikesteder i 2015 (97 i 2005).
Synoden har i dag 32 præster og 103 evangelister.

Sådan kan du hjælpe

Støt Promissios projekt: Kirken vil forkynde for muslimer.

Sådan støtter Promissio Wabe Batu Synoden i 2015

To udsendte medarbejdere: Inger og Arne Holmgaard.

Tilskud på næsten 200.000 kr. til synodens bibelskole i Dodola, evangelisation, ledertræning, startløn til seks evangelister i nye menigheder, styrkelse af synodens egenfinansiering, stipendier til uddannelse af fire kvinder, arbejdet blandt kvinder, børn og unge.

24. april 2015