Finn Hougaard rejser tilbage til Liberia

Den 13. marts tager missionær Finn Hougaard tilbage til Liberia for at pakke sine ting og sige farvel til venner og kolleger i Den lutherske Kirke inden han går på pension den 1. april.

Siden september 2005 har Finn Hougaard været udsendt af Promissio som underviser og teologisk konsulent på Louis T. Bowers Lay Leaders and Ministers Training Center i Totota, Liberia. Det er Den lutherske Kirkes uddannelsescenter som uddanner evangelister og ordinerede diakoner og holder efteruddannelseskurser for kirkens præster, evangelister og ordinerede diakoner.

På grund af situationen med ebola i Liberia kom Finn til Danmark den 5. august 2014. Henover efteråret var han sygemeldt som en følge af den belastning han havde været udsat for inden hjemrejsen. I januar og februar var han dog klar til at gennemføre den møderejse i Danmark som blev planlagt for ham før ebolaepidemien brød ud i Liberia.

Nu rapporteres om meget få nye tilfælde af ebola i Liberia – i den seneste uge var der slet ingen! Finn kan derfor rejse tilbage til Liberia for at pakke sine ting og rydde op i ”Det hvide hus” i Totota som har været hans hjem i over ni år. Finn har også været kasserer for centeret i Totota og har derfor en del bilag og informationer omkring økonomi og bogholderi som han også skal overdrage til kirken. Samtidig giver opholdet i Liberia Finn mulighed for at sige farvel til venner og kolleger i kirken - og omvendt. Måske bliver det dog mere et ”på gensyn”, for hvis kirken i Liberia ønsker det, vil Finn gerne hjælpe med undervisningsopgaver fremover selv om han går på pension den 1. april.

Finn er i Liberia i to uger og kommer til Danmark igen den 27. marts – få dage før hans sidste arbejdsdag. Finns fratrædelse markeres på Promissios årsmøde lørdag den 11. april på Midjyllands kristne Friskole i Herning.

5. marts 2015