Præstemangel rammer også Promissio

Jeg har hørt om præstemangel gennem de sidste to årtier, og nu ser det ud til at blive virkelighed.

En af de tjenester, der gennem mange år har kendetegnet Promissios støtte til partnerkirkerne, er teologisk oplæring af evangelister, diakoner og præster, og det er stadig en del af vores arbejde. I den nye visions- og strategiplan har vi formuleret det sådan: ”Promissio arbejder på en sund
evangelisk-luthersk teologisk oplæring af både præster og almindelige medlemmer.” Det er selvfølgelig ikke nemt at tilbyde, hvis ingen teologer (og deres familier) tager imod kaldet til at rejse ud i verden.

Jeg tror, at Promissio har erfaret lidt af præstemanglen, da vi gennem halvandet år har søgt efter en teolog til en tjeneste som underviser og teologisk rådgiver for Den lutherske Kirke i Liberia. Dog vil jeg tilføje, at der også er andre årsager end præstemangel i Danmark, der gør sig gældende, blandt andet ebolaepidemien der brød ud i Vestafrika omkring det tidspunkt,
hvor vi slog stillingen op, men som er overstået nu.

Under alle omstændigheder tror jeg, at vi som kristne i Danmark må bede om, at der generelt må være kristne som svarer ”ja”, når de oplever kaldet i samtale med Gud, og at der er flere, der lytter i samtalen, så de hører kaldet.

Og så vil jeg også slå fast, at vi gør brug af andre vigtige kompetencer end de teologiske, hvilket også kan ses ud af andre punkter i visions- og strategiplanen. Så jeg håber, at vi i fællesskab kan bede om, at Promissio får tilført de nødvendige menneskelige ressourcer, så evangeliet bliver bragt over grænser – både lønnede og ulønnede ressourcer er nødvendige.