Ny støtte til ebola oplysning i Liberia

Promissio har netop fået bevilget 29.000 dollars til en ekstra indsats med oplysning om ebola via Den lutherske Kirkes aids-program i Liberia.

Siden ebola epidemien for alvor tog fart i Liberia i sommer, har medarbejdere og netværk i Den lutherske Kirkes aids-program brugt størstedelen af deres tid på at oplyse befolkningen om ebola og hvordan man undgår at blive smittet med den dødbringende virus.

Aids-programmet har over 13 års erfaring med at forebygge smittespredning gennem oplysningsarbejde, motivere folk til at ændre de dele i deres livsstil som kan udsætte dem for særlig smitterisiko, og med at forebygge at folk der lever med hiv bliver stigmatiserede i samfundet. Disse erfaringer og kompetencer giver aids-programmet en god ballast til at gå ind i kampen mod ebola - hvor det langt på vej er de samme områder der skal arbejdes med. 

Det er baggrunden for at Dansk Missiondsråds Udviklingsafdeling har bevilget 29.000 dollars eller omkring 169.000 kr. fra nødhjælpspuljen til den ekstra indsats med ebola oplysning og forebyggelse ud fra kirkens aids-projekt.  Pengene skal blandt andet bruges til at købe sæbe, klor og spande til klorvand så man også kan dele disse simple remedier ud som er livsvigtige i kampen mod ebola.

19. oktober 2014