Betænk Promissio i dit testamente

Opret et testamente og spar dine efterladte for at skulle spekulere over, hvem du ønsker skal arve hvad efter dig. Samtidig kan du tilgodese dine hjertesager.

Et testamente er en skriftlig erklæring om, hvad der skal ske med det, du efterlader dig, efter din død - altså et udtryk for din "sidste vilje". 
Alle, der er fyldt 18 år eller er gift, kan oprette et testamente - også hvis man har ægtefælle og livsarvinger. Blot skal man være ved sin fornufts fulde brug, når testamentet oprettes.

Promissio tilbyder advokatbistand

Promissio er fritaget for at betale arveafgift af testamentariske gaver, og vi kan tilbyde dig gratis advokatbistand til udformningen af dit testamente, hvis du ønsker at betænke Promissio.

Ring eller e-mail uforpligtende til generalsekretær Frede Ruby Østergård for nærmere oplysninger på telefon 7356 1261 eller e-mail: frede(at)promissio.dk.

Testamentariske gaver har stor betydning

- I de senere år har testamentariske gaver til Promissio haft en væsentlig betydning, for at vi har kunnet gøre de ting, vi har, siger Promissios formand Per Rasmussen. - I bestyrelsen er vi meget glade for, at venner betænker Promissio i deres testamente. Men vi er også meget ydmyge over for det, for det er altid et stort ansvar at bruge de midler, som vi får betroet, på den rette måde.