Promissios sekretariat

Sekretariatet er det daglige bindeled mellem Promissios bestyrelse, venner i Danmark, partnere og udsendte medarbejdere i Afrika.

Frede Ruby Østergård

Generalsekretær, ansat 2014
Cand.theol. og pastor

Tuja Stæhr Berg

Netværkskoordinator, ansat 2019
Deltidsansat
International pædagog

Finn Mester-Christensen

Udviklingskoordinator, ansat 2024
Fuldtidsansat
Udd. skolelærer, tidl. efterskoleforstander, butikschef og butiksudvikler i detailbranchen.

Anja Elisabeth Duus Nedergaard

Markedsføringskoordinator, ansat 2023
Deltidsansat, barselsvikar
3K'er & Cand. Public

Line Reckweg Nissen (på barsel)

Markedsførings- og sekretariatskoordinator, ansat 2016
Deltidsansat
Cand.mag. i litteraturhistorie

Henriette Kiel Svejgaard

Ungdomsnetværker i PromissioYouth
3K-studerende