Teologisk uddannelse er nødvendig for en sund og stærk kirke

En kirke kan ikke eksistere uden dygtige ledere, lægledere og præster, og det er vigtigt, at de har et solidt teologisk fundament.

Af Finn Hougaard, missionær i Liberia 2005-2015

Jeg bliver af og til stillet spørgsmålet, hvorfor vi skal støtte teologisk undervisning, når der er så mange syge, der har brug for hjælp, eller når der er så mange mennesker i verden, der sulter og har brug for mad?

Jeg plejer at sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for det sidste uden at undlade det første.

Missionsselskaber, også Promissio, arbejder gennem partnerkirker i Afrika, også når det gælder nødhjælp, sygepleje, indsats i skoleundervisning med mere. Derfor er det vigtigt, at der er en stærk og solid kristen kirke i det pågældende land, vi kan arbejde sammen med.

Vi kan ikke adskille evangelisation og diakoni. Mission definerer jeg som diakoni og evangelisation. Diakoni er forstået som Kristus-ord i tjeneste, og evangelisation er forstået som Kristus-tjeneste i ord.

På den måde hænger det sammen at hjælpe et menneske både åndeligt og fysisk.

Og det hænger sammen i dette ene: At være en Kristus i kød og blod for det enkelte menneske, der imødekommer det enkelte menneskes behov.

Derfor må der også være en kirke – Jesu Kristi legeme – i det på gældende land, der kan byde ind på alt det, som Kristus kan give til verdenen, åndeligt såvel som timeligt.

Derfor følger det helt naturligt, at skal der være en kirke, så skal der også være teologisk uddannelse, der udruster evangeliets tjenere.

En kirke kan ikke eksistere uden dygtige ledere, lægledere og præster. Det er der tre specifikke grunde til.

1. Visioner for kirken opstår

Den teologiske uddannelse i Totota har praktik på 2. semester, og når vore elever kommer tilbage på 3. semester, er der sket en markant forskel. De har fået undervisning på to ud af fire semester, og de har været hjemme og praktisere det, de har lært.

Det er mærkbart både i deres forkyndelse i andagterne og i samtalerne i undervisningen, at der er sket noget med dem. De kan forbinde undervisning og menighedsliv. Det styrker og giver nyt mod – og man kan ofte høre eleverne give udtryk for de forandringer, der skal ske i deres menighed og pastorat.

De er blevet forandringsagenter med visioner. De vil videre i deres egen uddannelse som ledere, de vil videre med kirkebyggerier og menighedsdannelse. Det er herligt at erfare og viser betydningen af teologisk undervisning.

2. Der sker nødvendige forandringer i kirken

Teologiske studenter bliver forandringsagenter. Min erfaring har været, at de præster, der har modtaget vore elever er begejstrede for det, deres medarbejdere er blevet udrustet med gennem undervisning, både bibelsk, dogmatisk og praktisk.

Det skaber grundlaget for at arbejde i T-E-A-M. Together Everyone Achives More - sammen opnår hver enkelt mere.

Der kan ske forandringer i kirken som helhed og i de enkelte menigheder. Når menigheder udrustes gennem forkyndelsen af Guds ord kommer forandringen, væksten og modenhed i kirken.

3. Kirken får ballast til det opbyggende arbejde

Den sunde forandring og den sunde vækst kommer kun gennem en sund forkyndelse, der er skabt i en sund teologisk undervisning.

Hvis man skal bygge et godt og solidt hus, skal man have et godt fundament og det rigtige byggemateriale. Hvert enkelt lem på Kristi legeme, kirken, har et ansvar for at evangeliet forkyndes – at Kristi legeme opbygges.

Da vi kom tilbage til Liberia i 2005 efter 14 års borgerkrig, erfarede min kone og jeg, at meget af forkyndelsen var båret af gammel testamentes stærke historier om dom. Gang på gang måtte vi høre, at noget værre ville ramme, hvis vi ikke rettede os ind efter Guds ord. Problemet var, at der blev talt på en sådan måde, som om Nye Testamente ikke var skrevet. Derfor er teologisk undervisning vigtig på evangelisk luthersk grund, så menighederne bygges op på dette fundament.

For at få det rette byggemateriale, er det vigtigt, at de, der bygger, får hjælp til at finde materialet. Det sker gennem teologisk undervisning.

14. november 2016