200 kvinder investerer i en bedre fremtid

Lånegrupper og undervisning baner vejen for håb i Kokossa-distriktet.

Af Anika Thorø Møller, journalist og deltager på kommunikationsrejse i 2019 

”Der er virkelig nogen, der har forbedret deres økonomi. Samtidig giver projektet dem et håb, så de tør tro på, der venter dem en bedre fremtid.”  

Sådan lyder det fra Simon Schøler Kristensen, Promissios koordinator for international mission, efter et besøg hos projektet i Kokossa-distriktet i Etiopien.  

I projektet lærer fattige kvinder om landbrug, opsparing, lån og økonomi – alt sammen for at hjælpe kvinderne ud af trange kår og give dem oplevelsen af, at de har lige så stor værdi som mændene i deres samfund. Og det tilbud har mange kvinder taget imod.  

Allerede ni måneder efter at projektet blev skudt i gang, har mere end 200 kvinder deltaget i undervisningen. Samtidig har omkring 100 kvinder deltaget i lånegrupper, hvor de sparer op til investeringer, så de kan starte deres egen virksomhed.  

”Nogle af kvinderne har brugt deres opsparede penge på at købe en ged, der allerede er steget til det dobbelte i værdi. De har fået tiltro til spare/lånesystemet, og det er en stor styrke,” siger Simon Schøler Kristensen.  

En kærkommen hjælp  

Det er ikke kun et ønske om at få flere penge mellem hænderne, der får mange kvinder til at deltage i undervisningen og melde sig ind i lånegrupperne. Flere af kvinderne er nemlig enlige forsørgere og har derfor svært ved at skaffe mad på bordet til deres børn. Det tvinger dem til at leje børnene ud som arbejdskraft – langt væk fra deres familie. Og det er blandt andet det, som projektet i Kokossa vil ændre på. Håbet er, at flere af kvinderne får deres børn hjem igen, netop fordi de har lært at investere deres penge.  

En af dem, det er lykkedes for, er Bususe Gelgelu.  

”Tidligere dyrkede jeg kål, men nu, hvor jeg har fået undervisning, kan jeg udnytte mine marker meget bedre end tidligere,” siger hun.  

Medarbejderne i projektet håber, at det samme også vil ske for mange andre kvinder i Kokossa-distriktet. Det fortæller Geremew Guta Gemechu, der er afdelingsleder for Mekane Yesus-kirken udviklingsafdeling i Wabe Batu-synoden, som står bag projektet i samarbejde med Promissio.  

”Min drøm er, at projektet vil skabe mere lige vilkår mellem kønnene og sikre børnenes rettigheder, så de ikke længere lejes ud som arbejdskraft,” siger han.

Projektet, der er støttet med 799.000 kroner fra Danida via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, løber over en toårig periode i fire forskellige landsby-områder. Fra Promissios side håber Simon Schøler Kristensen på, at kvinderne har taget undervisning og spare/lånesystemet så meget til sig, at projektet kan køre selvstændigt efter afslutningen af projektet i sommeren i 2020. 

Maj 2019