Finn Aa. Rønne

Finn er tilknyttet Promissio som korttidsudsending i afrikansk kirkehistorie på Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Ababa. Skolen er et fælles projekt mellem flere kirker, og Mekane Yesus-kirken er en af ejerne.

Finn er til daglig lektor i kirke- og missionshistorie på Dansk Bibel-Institut (DBI). Finn har tidligere været udsendt til Etiopien, og hans doktorafhandling handlede om opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Etiopien - i Kambaataa-Hadiyya.

Trosforsvar på etiopisk

Daniel Yilma håber meget, at hans ph.d.-vejleder i Holland vil gå med til at angribe trosforsvaret, så det giver mening i Etiopien, og ikke insistere på, at det skal gøres på samme måde som i Vesten.

Sprængfarlige studenteropgaver

Som afslutning på kompaktkurset i kirkehistorieskrivning skal studenterne skrive deres egen kirkehistorie. Man må sige, at studenterne ikke er bange for at tage fat på emner, som er kontroversielle og følsomme i dagens etiopiske samfund og kirke.  

Undervisning der giver mening for de studerende

Vi som udenlandske undervisere mangler ofte den erfaring og indsigt, som er nødvendig for at gøre undervisningen aktuel i en etiopisk sammenhæng. Hvad kan vi gøre ved det?

Indre mission på etiopisk

Der er enorme perspektiver i det arbejde Andarges lille bevægelse driver. De har mulighed for at nå op imod 45 millioner etiopiere med evangeliet.