Finn Aa. Rønne

Finn er tilknyttet Promissio som korttidsudsending i Afrikansk kirkehistorie på Ethiopian Graduate School of Theology i Addis - en måned om året i 4 år. Skolen er et fælles projekt mellem flere kirker, og Mekane Yesus Kirken er en af ejerne.

Finn er til daglig lektor i Kirke- og missionshistorie på Dansk Bibel-Institut (DBI). Finn har tidligere været udsendt til Etiopien, og hans doktorafhandling handlede om Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Etiopien - i Kambaataa-Hadiyya.

Indre mission på etiopisk

Der er enorme perspektiver i det arbejde Andarges lille bevægelse driver. De har mulighed for at nå op imod 45 millioner etiopiere med evangeliet.

Guds historie med studenterne

Fikre var kulturkristen mens Andarge var brændende ortodoks kristen. Begge sidder i mit klasselokale og er blevet mødt af en Gud, som har forvandlet deres liv.

Levende og nærværende for de etiopiske studenter

Kirkehistorien er levende og nærværende for de etiopiske studenter. De spejler sig i den, lærer af den og får meget af deres identitet fra den.