Abrahams kald

Gud kaldte på Abraham Werasar, da han var dreng. I dag arbejder han med undervisning af kirkens børn og unge i Sydetiopien, for Gud har også en plan med deres liv.

Af Gitte Rasmussen, tidligere missionær

Abraham Werasar er opvokset i en familie som tilsluttede sig landsbyens hedenske stammereligion, og han mødte ikke evangeliet i hjemmet.

Tjen mig

Som otteårig var det Abrahams arbejde at passe familiens får og geder. En dag han var ude med dyrene, blev der et voldsomt regnvejr, og han måtte krybe i ly under et stort træ. Han var meget bange, for han vidste at de vilde dyr i området kunne finde på at angribe ham og tage nogle af dyrene. Men da han stod der, følte han pludselig en dyb fred, og han hørte en stemme tale til sig: ”Jeg er Gud som har skabt alt, også dig og din far, men jeg er ikke den gud din far tilbeder. I dit liv skal du tjene mig og ikke din fars gud.”
Et års tid efter flyttede familien, og Abraham kom i skole. Her klarede han sig godt og tænkte ikke meget over Guds kald selv om han bad til Gud og også vidnede om sin tro. Efter ti års skolegang, som han havde klaret så godt at alle muligheder stod åbne for ham, hørte han igen Guds kald.
Abraham handlede på kaldet. Han gik ud af skolen og ind i en tjeneste i kirken. Først arbejdede han i søndagsskolen og ungdomsarbejdet, senere for de ældre og efter nogle ophold på bibelskole som evangelist i sognet med godt 120 menigheder. I 2005-2008 læste han teologi og kom derefter tilbage til sognet som præst.

Undervis børnene

Mens Abraham arbejdede i kirken, hørte han igen en dag Gud tale til sig. Han blev spurgt hvorfor han ikke underviste og prædikede for børnene. Han oplevede at Gud ønskede at han skulle arbejde mere målrettet med børnene i menigheden – også fordi det er dem der skal lede kirken i fremtiden. Det blev startskuddet til at Abraham fik fokus på den undervisning kirken giver til de mange børn, og da synoden kaldte ham til at komme til Hawassa og arbejde sammen med Gitte Rasmussen som konsulent i kirkens børne- og ungdomsarbejde, var han klar over at det var Guds plan for ham. Også selv om det betyder at han nu er flyttet fra sin familie som ikke kan flytte med fordi de har jord og dyrehold 3-4 timers kørsel fra Hawassa.
Gennem alle årene som troende bad Abraham altid for sine forældre - at de også måtte komme til tro. 115 år gammel og fem år før han døde, kom hans far til tro på Jesus Kristus som den eneste vej til frelsen.

17. juni 2010

Gitte Rasmussen var missionær i Etiopien 2009-2012. Hun arbejdede som konsulent for Mekane Yesus Kirkens børne- og ungdomsarbejde i Sydetiopien.