Bibliotek har for få bøger på hylden

- En gang var det her det bedste lutherske, teologiske bibliotek i hele Afrika. Det er det ikke mere fordi vi kører med et meget skrabet budget, siger Mehret-Ab Bereke Beraki.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- Da jeg kom i 1988, havde biblioteket knap 15.000 bøger. Nu har vi dobbelt så mange, alligevel er vi ikke mere Afrikas førende teologiske bibliotek, fortæller missionær Mehret-Ab Bereke Beraki.
Mehret-Ab er bibliotekar på Mekane Yesus Seminary i Addis Ababa hvor 600 studerende læser teologi, ledelse eller musik. Hans hjerte banker mest for seminariets teologiske uddannelser.
- Vores største udfordring i dag er at fastholde at vi først og fremmest er et teologisk bibliotek. De fleste af vores bøger er om teologiske emner, men i de senere år har lederuddannelsen presset på for at vi skal skaffe flere bøger til deres fagområde. Det er naturligt, for deres studerende har også brug for at søge viden, og derfor handler de 2.000 af vores 30.000 bøger i dag om forretning og ledelse.
- For mig at se falder udviklingen hos os i tråd med en generel tendens til at teologiske institutioner nemt bliver opslugt når man integrerer dem med verdslige uddannelser. Lidt som når gøgeungen skubber adoptivforældrenes unger ud af reden.

Mangler penge
Biblioteket sakker bagud fordi seminariet kæmper med en dårlig økonomi. Seminariet får ikke de økonomiske tilskud som man tidligere fik fra kirkens partnere, og ledelsen har endnu ikke haft held til at skabe de indtægter der kan give en stabil økonomi.
For biblioteket betyder det at man ikke mere kan abonnere på faglige tidsskrifter, og at der ikke er penge til at købe tilstrækkeligt mange nye titler hjem. Selv en lille ting som de etiketter bøgerne mærkes med når de skal registreres, er det vanskeligt at finde penge til.
Seminariet tjener lidt på at leje bibliotekets læsesal og området udenfor ud til bryllupper og arrangementer i weekenderne. Men det er en rigtig dårlig idé, mener Mehret-Ab, for så har de studerende ingen steder at læse. Med arrangementerne følger høj musik og støj, og på kollegierne bor de flere sammen i små rum, så der kan de heller ikke koncentrere sig.
- Selvfølgelig skal ledelsen skaffe penge, men jeg oplever det som manglende respekt for de studerende og for os som bibliotek at de lejer vores læsesal ud, siger han.

13. september 2013

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

MY-LINC i Addis Ababa, hvor missionærer undervises i sprog og kultur