Både elever og lærere i skolerne i Liberia er ramt af følge- virkningerne fra corona

Skolerne i Liberia er lukket for de yngste elever, mens der åbnes langsomt op for de ældre klasser. Men alle er ramt af følgevirkningerne fra coronapandemien, og situationen i landet er kritisk.

Af Rikke Thomassen, journalist

»Situationen med coronavirus rammer alle i Liberia. Landet var nedslidt inden coronavirus, og nu er der ingen, der går fri af bekymring, sult og nød på forskellige fronter.«

Sådan siger missionær Elisabet Poulsen om situationen i Liberia . I skolesystemet, som hun er en del af, rammer det også både lærere og elever på skolerne.

»Når forældrene ikke sender børnene i skole, betaler de ikke skolepenge, og skolepengene er det, lærerne får løn fra. Man har forsøgt i et stykke tid at opmuntre skolerne til at lægge til side, så de har en nødration, men det fungerer ikke alle steder, så det er måske kun på to skoler ud af 28, at lærerne får løn under nedlukningen,« siger Elisabeth.

Udsigterne til at skolerne åbner op på normal vis igen er også lange.

»Man har ønsket at åbne skolerne siden sidst i juli, men nu hedder det sig, at 6.-9. klasse skal i skole fra 17. august for at slutte skoleåret 19/20, og 9.-12. klasse skal til deres forberedelse og eksamener også fra nu af og frem til december. 1.-5. klasse, grundskoleklasserne, skal ikke i skole igen i år,« fortæller Elisabeth.

Men om det kommer til at forløbe som planlagt, er uvist, for coronavirus er fortsat aktiv i Liberia, og selvom der har været en åbning af aktiviteterne i Liberia, er der stadig risiko for nedlukning igen.

Urealistisk med hjemmeskole

Situationen for lærerne er derfor fortsat uvis, og samtidig er Elisabeth også bekymret for de børn, der ikke kommer i skole resten af dette år.

»For børnene er det svært, for skolen er fristedet for mange børn. Man ved jo, at mange børn har det svært hjemme, hvor de bare skal arbejde endnu mere, og de mister også mere end et halvt års skolegang. Det hedder sig godt nok, at forældre til elever i grundskolen skal møde på skolen en gang om ugen for at hente en lektiepakke, så eleverne kan arbejde hjemmefra, men det kan ikke lade sig gøre i praksis, for skolerne har ikke noget materiale at dele ud af. Det ser fint ud på Undervisningsministeriets dokument, men det er ikke til at effektuere i virkeligheden,« siger Elisabeth, som også sætter spørgsmålstegn ved, om forældrene kan hjælpe eleverne, hvis de skulle få opgaver, de kan arbejde med hjemmefra.

Der er således grund til bekymring for både skolesystemet og Liberia som helhed, da coronavirus og dets følgevirkninger har store konsekvenser i landet.

Elisabeth Poulsen er fortsat på Færøerne, men planlægger at rejse til Liberia i løbet af efteråret.