Kristus er stærkest

Barndommens frygt for onde ånder styrker Tadele Debessas tro. Troen bærer ham gennem fængsling og tortur og nærer hans iver for at andre i Etiopien skal møde Jesus.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- Mor betalte næsten alt for at formilde ånderne, fortæller Tadele Debessa.
Han er født i 1944 og vokser op i en landsby i Sydetiopien hvor man dyrker og frygter ånderne. Ånderne kan ramme med sygdom og ulykke, men de kan også hjælpe hvis man behandler dem godt. Ånderne påstår at det er dem der har dræbt Tadeles far. Heksedoktoren truer med at flere vil dø, og mor betaler.

Sat fri af evangeliet

I 1961 bliver Tadeles onkel og hans familie de første kristne i landsbyen. Tadele tager også imod Jesus og oplever straks at Kristus er stærkere end alle onde ånder. Oplevelsen af at blive sat fri fra åndernes tyranni styrker hans tro resten af livet.
I 1963 gifter Tadele sig med en kristen pige, og året efter bliver han døbt af pastor Millant fra Dansk Ethioper Mission. Tadele får et år på bibelskole og bliver evangelist i sin landsby. Han prædiker, uddeler nadver og døber, og flere bliver kristne. Oprør mod det kommunistiske styre fører til krig i området, og det får Tadele til at flytte familien til Dodola i 1980. Her er han evangelist og underviser på bibelskolen.

Den mørkeste dag i mit liv

- Aldrig havde jeg været så bekymret. Det var det mørkeste øjeblik i mit liv, siger Tadele om den 1. december 1982.
Den dag bliver Tadele arresteret og ført til Dodola politistation. Bevogtet af fire soldater bliver han senere kørt til fængslet i nabobyen Adaba. Han er skrækkeligt bange, for sådan er mange blevet dræbt. Hans eneste håb er at bede til Gud. Han husker hvordan Gud før har udfriet ham fra mange farer.
Samme aften kaldes Tadele ud af cellen. I fængslet betyder det ofte tortur eller henrettelse, og han er skrækslagen. Han beder: Herre Jesus, gå foran mig. I forhørslokalet spørger de to betjente:
Hvordan udbreder du den nye religion? Hvor meget har du hjulpet rebellerne?
Jeg tror på Jesus Kristus, og det underviser jeg i, men jeg ved intet om rebellerne, svarer Tadele.
Tilbage i cellen får han plads ved siden af en fange der er torteret og alvorligt såret. Tadele sover ikke den nat.

Oplever Helvede på jord

- Jeg følte at jeg var i et brændende bål. Den nat oplevede jeg Helvede på jord. Torturen var skrækkelig, husker Tadele om den næste nat.
Tadele forhøres igen den 2. december om aftenen. Betjentene truer ham: Hvis du fornægter Jesus og fortæller om din forbindelse med rebellerne, bliver du ikke torteret. Ellers forlader du lokalet som skelet.
Jeg tror på Jesus Kristus, men jeg ved intet om rebellerne, svarer han.
De binder hans arme og ben sammen på ryggen og knebler ham. Så skiftes de til at slå ham og stille de samme spørgsmål. Torturen fortsætter uden ophør i tre timer. Da han mister bevidstheden, efterlader bødlerne ham blodig og halvdød på gulvet med pen og papir så han kan skrive: Jeg fornægter Jesus og indrømmer at jeg hjalp antikommunistiske rebeller. De får dog ingen tilståelse.
Fem dage senere bliver fem præster fra Tadeles kirke bragt til fængslet. De bliver slået, og nogle af dem fornægter deres tro. Efter få dage bliver alle andre kristne fanger løsladt, men Tadele bliver kørt til Dodola politistation.

Prædiker for andre

- Jeg blev mere og mere desperat. Min sag var ikke bragt for domstolen. Min kone var fortvivlet. Mange blev henrettet. Jeg ventede også døden, fortæller Tadele om tiden på politistationen.
I april 1983 flyttes han til et fængsel i Dodola. Her er forholdene bedre, og han prædiker for de andre fanger. Tadele bliver løsladt i 1986. Han har tabt sig meget efter næsten fire år i fængsel. Han fortsætter sit arbejde i Mekane Yesus Kirken indtil han går på pension i 2003. To ting står hans hjerte særligt nær: det evangeliserende arbejde i Bale i Sydetiopien og søndagsskolerne.
- Hvis vi kan undervise børnene godt, så får vi stor indflydelse på morgendagens verden, siger han.

12. November 2013