Lærerjobbet handler ikke kun om det, der sker i klasselokalet

Mange af Ruth N. Mulbahs elever har vanskelige vilkår, som påvirker deres muligheder for at lære. Derfor har hun ikke kun fokus på det, der sker i klasselokalet, men hjælper dem også uden for skoletiden.

Af Sara Vogt Hansen og Christina Rønne Sørensen, Christian Culture Travellers i Liberia i efteråret 2021

Ruth N. Mulbah elsker børn, og den gode relation mellem hende og børnene er afgørende for, at hun blev lærer.

Kærligheden til børnene skinner også tydeligt igennem i hendes arbejde som lærer på Bishop Main Lutheran School i Bong-regionen i Liberia. Her er hun meget respekteret blandt børnene, og eleverne fremhæver stolt, at hun er deres lærer, når de møder hende i byen.

Selv tror hun, at elevernes begejstring for hende skyldes den måde, hun styrer klassen på, og hvordan hun går til eleverne – ikke kun i timerne, men også uden for skoletiden.

Ruth er lærer for de yngste klasser, og hun deltog i et af missionær Elisabeth Poulsens lærerkurser i Totota. Her var Ruth tydeligt engageret i at få nye værktøjer til undervisning, og hun prøvede at suge så meget til sig, som hun kunne, for at børnene i hendes klasser kan få så gode muligheder som muligt.

For Ruth er det vigtigste i undervisningen, at børnene forstår det, hun prøver at lære dem.

»Når jeg har undervist og til sidst i timen spørger eleverne, og de svarer, så er det en succesfuld dag for mig. Det gør mig så glad,« siger Ruth.

Børnene brænder for at lære

Børnene prioriterer skolegangen højt, men deres vilkår gør, at de ikke altid er veloplagte til at modtage undervisning, og nogle af eleverne kan for eksempel have svært ved at holde sig vågne, fordi de er trætte og sultne.

Mange af eleverne kommer fra fattige familier, og flere af eleverne skal gå i op til en time for at komme til skolen. Det betyder, at de nogle gange slet ikke dukker op på grund af den lange afstand, særligt når det har regnet, hvilket gør vejforholdene endnu værre.

Flere af børnene skal også hjælpe til på farmen derhjemme, og det er ikke altid, de har spist så meget, når de dukker op i skolen.

Børnene har dog generelt et grundlæggende ønske om at komme i skole.

»De brænder for at lære. Det kan man se på de lange afstande, de går, for at komme i skole. Nogle af dem kunne have sagt: "Jeg gider ikke gå i skole på grund af den lange afstand dertil”, men de er virkelig villige til at lære,« fortæller Ruth.

Behov for hjælp uden for klasselokalet

Samtidig med at Ruth er fokuseret på læringen i timerne, er hun også meget opmærksom på børnenes vilkår uden for skoletiden, og hun viser stor omsorg for børnene.

Det gælder blandt andet for en af Ruths elever, som har vanskelige forhold derhjemme.

»Hun kommer i skole, selv når hun er syg. Hun har ikke lyst til at tage hjem, fordi hun har problemer derhjemme, og derfor vil hun hellere være i skolen. Hun bor ikke med sine egne forældre, men hos en plejefamilie. Hun er ikke glad, når hun er hjemme,« fortæller Ruth, som derfor særligt følger op på denne elev:

»Hun forbereder sig ikke særlig grundigt til undervisningen, og hun kan ofte ikke bestå, så hver gang ringer jeg og snakker med hende.«

Ruth hjælper også flere andre børn med deres skolegang, blandt andet ved at have nogle børn boende hos sig for at mindske deres afstand til skolen. På den måde bidrager hun til en nemmere skolegang for børnene, og de misser ikke skoledage på grund af turen dertil.

15. november 2021

Stor glæde over kursus

I løbet af efteråret har 45 lærere i indskolingen på den Den Lutherske Kirkes skoler i Liberia været på et tredages kursus, hvor missionær Elisabeth Poulsen underviste. Kursets emner var blandt andet klasseledelse, børns sikkerhed, læsning og skrivning, alfabetet og bogstavernes lyde og udseende og hvordan man teknisk lærer børn at læse og skrive.

»Lærerne har ikke tidligere været til så målrettet og koncentreret undervisning, og min oplevelse er, at de suger alt til sig, som jeg lærer dem. Mange af lærerne er ikke uddannede, og derfor lægger jeg stort fokus på de helt grundlæggende ting i en læse og skriveproces,« siger Elisabeth Poulsen.

I Liberia er der mere status i at undervise de ældre elever, og derfor forsøger Elisabeth at vise lærerne i indskolingen, hvor vigtigt det er, at eleverne får de grundlæggende ting på plads først – og dermed hvilken indflydelse lærerne har på børnenes læring.

»Lærerne giver udtryk for en stor glæde ved kurset og de materialer, de får med hjem – og også over at få at vide, hvor vigtige de er for børnenes læring,« siger Elisabeth Poulsen