Promissio #3 2014

 

Artikler


Kirken vokser støt

Den lille lutherske kirke i Guinea drømmer om at klare sig selv økonomisk om få år.

Kirken hjælper sine fjender
Menigheden i N’Zerekore insisterer på at hjælpe alle der har brug for det, både kristne og muslimer.

Vi er sendt i tjeneste
Som Guds børn er vi sendt for at tjene i ord og handling.

Ebola skaber frygt og koster liv
I Liberia dør folk af ebola – og af andre sygdomme fordi frygten for ebola lukker hospitaler. Det rammer også kirkens folk. 

Tent overtager danske Jobmission
Danske Jobmission bliver til Tent Danmark. Visionen er fortsat at bringe evangeliet om Jesus Kristus til alle folkeslag. 

Vi har brug for hinanden
PromissioYouth vil give danske unge partnerskab med etiopiske elever på Mekane Yesus Kirkens bibelskole i Dodola – til glæde for begge parter.

Hjertesproget er bedst
- Jeg har aldrig tænkt på at jeg burde lære tsemakko-sproget for at arbejde her som evangelist! Nu fortryder jeg at jeg ikke har gjort det før!, siger evangelist i Weito-dalen.