Temelsen er så klar til tjeneste

- Jeg vil helst arbejde med evangelisation og forkynde evangeliet, siger Temelsen Thomas.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

Til sommer bliver Temelsen Thomas bachelor i teologi efter fire års studier på Mekane Yesus Seminariet i Addis Ababa hvor han læser på et stipendium fra Dansk Ethioper Mission.
Få dage før jeg møder Temelsen til en kop kaffe og en snak på seminariets cafe, har han og en anden studerende fra Wabe Batu Synoden, der også bliver færdig til sommer, fået at vide at en af dem skal arbejde på bibelskolen i Dodola, mens den anden får opgaver i synodens evangelisationsarbejde. Men synoden har endnu ikke afsløret hvem der skal lave hvad.
- Jeg vil helst arbejde med evangelisation, men jeg er også glad for at undervise, fortæller Temelsen som i forvejen er uddannet lærer og har over 12 års erfaring som lærer og skoleleder bag sig.
Han tilføjer at han ønsker at tjene Gud der hvor der er brug for ham, og at han glæder sig til at komme hjem til Dodola og til at bo sammen med sin kone og deres børn igen.

Sat fri af ånders magt
Temelsen er født og opvokset i Bale i Sydetiopien hvor hans far, Thomas Sodano, var en af de første evangelister. Allerede før Temelsen begyndte at læse teologi, gik han i faderens fodspor som frivillig evangelist i Dodola området.
Som eksempel på sine erfaringer med evangelisation, fortæller han om en kvinde der var besat af en ond ånd. Kvindens mand havde tyranniseret hele sin landsby med forbandelser og onde ånder. Nu var manden død, men hans onde magt levede videre i landsbyen, og folk var kuet af frygt. På et tidspunkt blev mandens enke syg. Hun søgte hjælp hos den lokale healer og siden på sygehuset, men hun blev ikke rask. Hun var syg fordi hun var besat af en ond ånd.
- Jeg bad for kvinden sammen med nogle af mine venner, og Gud hørte vores bøn. Kvinden blev sat fri så hun blev rask. Det førte til at hun blev omvendt. Hun blev kristen, og det samme gjorde hendes 12 børn og flere andre i landsbyen, fortæller Temelsen og tilføjer at mange flere mennesker i synodens område lever i samme slags frygt og har brug for at blive sat fri af evangeliet.
Om Temelsen så skal være en af budbringerne, eller om han skal udruste evangelisterne som bibelskolelærer, må han vente lidt endnu med at få at vide. Men han er parat.

21. maj 2013

Promissio hed før Dansk Ethioper Mission (DEM).