Evangelister skaber nye fællesskaber

Efter kun et halvt år er det lykkedes hver af de ti evangelister i projektet "Jesus til nye bydele" at samle 15-40 mennesker til ugentlige møder.

Af Rikke Thomassen, freelancejournalist

I januar 2016 begyndte projektet ”Jesus til nye bydele” i Addis Ababa i Etiopien, og i sommeren 2016 var der ansat ti evangelister.

Anders Møberg, der er missionær i Etiopien og rådgiver for evangelisterne, fortæller, at de er kommet bedre i gang, end han forventede, og alle parter er meget begejstrede.

”Målet var at starte nye outreaches, og det ser ud til, at Gud velsigner arbejdet. Alle evangelisterne er indtil videre lykkedes med at samle 15-40 mennesker, som mødes ugentligt til bøn og forkyndelse. Det er ret stort. Nogle har opstartet børnearbejde og andre er gået i gang med bedemøder og komité-møder,” siger Anders Møberg, der også glæder sig over, at Addis Ababa synoden har været gode til at organisere arbejde og følge op på det.

Analyser fungerer i praksis

Der ligger grundige analyser om urbanisering og storbymission til grund for projektet, og det ser ud til at denne viden også fungerer i praksis.

”Vi benytter en metode, som Mekane Yesus kirken har brugt på landet i årtier. Den går ud på, at man sender en evangelist, en skolelærer eller en sygeplejerske til en by eller et område uden en kirke, og stille og roligt opstår der en husmenighed ud fra dennes arbejde. Senere får dette fællesskab status af Outreach eller Prædikeplads, og senere vokser det til en selvstændig menighed,” siger Anders Møberg.

Opgaven for evangelisterne i projektet ”Jesus til nye bydele” er derfor at bo i det område, de er sendt til, og bygge relation til de mennesker, som bor der.

”På mange måder er det en fri opgave evangelisterne står med, men det er også krævende at bygge ny menighed fra bunden,” siger Anders Møberg, der blandt andet skal hjælpe evangelisterne ved at være sparringspartner for synodens Urban koordinator.

”Sammen besøger vi evangelisterne, hvor de arbejder. Vi beder for dem og opmuntrer dem. Derudover afholder vi træningsdage med undervisning, erfaringsudveksling og rådgivning,” siger han.

Brug for storbymission i fremtiden

Anders Møberg forventer, at det også fremover vil blive et meget vigtigt arbejde for Mekane Yesus kirken. Kirken har 8000 menigheder på landet og kun 50 i Addis Ababa.

”Samtidig vokser byerne med stor fart, især Addis Ababa hvor man regner med at antallet af indbyggere vil fordobles i løbet af de næste 10-15 år – fra cirka 5 til 10 millioner. Det betyder, at der bliver brug for at opstarte menigheder i storbyen og møde de ny-urbaniserede dele af storbyen med evangeliet,” siger Anders Møberg.