Nyt outreach mødte massiv modstand, men stod fast

Demonstrationer, stenkast og flere mislykkede forsøg på at slå evangelisten ihjel har været virkeligheden for outreachet Gasera i det sydlige Etiopien. Her har modstanden været massiv, men tre år efter at evangelisten Tesfaye begyndte sit arbejde, rummer outreachet 140 medlemmer.

Af Lotte Carlsen, missionær i Etiopien

Der var ingen andre kristne. Der var ikke nogen jordlod. Der var ingen kirkebygning. Ja, der var nærmest ingenting, da evangelisten Tesfaye for tre år siden blev sendt til Gasera af menigheden i Gindhir for at oprette et outreach.

Han havde fået at vide, at han bare skulle gå i gang, og det gjorde han så. I første omgang gik han i gang med at finde ud af, hvordan han kunne nå de lokale med evangeliet, og hvor og hvordan de kunne mødes.

Han fandt frem til, at han kunne leje et lille hus på en grund. Grunden var indhegnet af et bølgeblikshegn, og på bølgeblikspladerne havde Tesfaye selv tegnet et stort kors med Jesus, der hænger på korset.

Korset med Jesus var meget tydeligt og måske voldsomt for både de ortodokse kristne og muslimerne i området at se på, for hver søndag smed både ortodokse og muslimer sten på bygningens tag, når Tesfaye mødtes med nogle få mennesker til gudstjeneste.

På et tidspunkt lykkedes det at få angivet nogle af stenkasterne til politiet, og så fik det en ende. Taget på bygningen var dog så ødelagt, at det regnede ind, da regntiden kom. Gulvet bestod kun af jord, og med en stor portion vand blev det omdannet til mudder.

Vigtigt at få jord til tilbedelse

Det er klart, at det ikke fungerede så godt for outreachet at mødes dér, og Tesfaye fortæller, at de gik i gang med at få myndighederne til at give dem et stykke jord, så de kunne bygge deres egen bygning.

»Det tog to et halvt år, inden det lykkedes. Ortodokse og muslimer havde fået et stykke jord med det samme,« siger Tesfaye og tydeliggør forskellen på mulighederne for Mekane Yesus-outreachet og andre.

Det er dog vigtigt for kristne i Etiopien at få eller købe jord, for det ser ud til, at muslimerne i landet har en strategi om at få bygget så mange moskeer som muligt, og når der først står en moské i et område, er det sværere for kristne at få tilladelse til at erhverve et stykke jord til tilbedelse.

Modstand mod kirkebygning

Det lykkedes for outreachet at få et fint stykke jord på 1,8 hektar, men folk i byen var så meget imod det, at de forhindrede, at outreachet kunne komme i gang med at bygge på grunden.

»De stillede sig op og demonstrerede og forsøgte at ødelægge alt for os,« siger Tesfaye.

Det endte med, at de igen måtte tage sagen til politiet, hvor nogle blev arresteret, og der blev fred igen. Men kun for en tid.

»Da vi skulle grave ud til hegn, kom der omkring 200 ortodokse fra byen for at forhindre, at vi kunne hegne grunden ind. De havde knive med,« fortæller Tesfaye, som ringede til politiet, og denne gang endte det med, at 11 mennesker blev fængslet.

Det lykkedes derefter outreachet at få indhegnet alt, og undervejs måtte medlemmerne overnatte på grunden for at vogte den.

Tesfaye oplevede også selv tre gange i løbet af de første to et halvt år, at nogle forsøgte at slå ham ihjel, men hver gang formåede han at flygte og gemme sig, så han overlevede.

Modstanden stoppede

Midt i al modstanden mistede Tesfaye ikke modet, men det var der andre, der gjorde.

»Men når vi mistede to, så kom der fire nye,« fortæller han, og smiler et af sine store smittende smil.

Beslutsomheden og tilgangen: ”Det her, det skal vi bare,” har været tiltrækkende for mange, og i dag har outreachet 140 medlemmer.

Efter nogle år med meget modstand oplever outreachet nu, at der er fredeligt.

»Modstanderne prøvede, om de kunne slå det ned, men da de så, at arbejdet gik videre, stoppede modstanden,« siger Tesfaye.

Muslimer kommer til tro

I dag oplever outreachet også, at muslimer kommer til tro.

»De bliver dog ikke ret lang tid, for når de først er kommet til tro og har fået en oplæring i al hemmelighed, er de nødt til at flytte. De cirkler lidt rundt,« forklarer Tesfaye.

Det er også en del af grunden til, at de på trods af at være 140 medlemmer kun har seks, der betaler tiende. Mange kommer i hemmelighed i forhold til deres familier, og de kan ikke bevare det som en hemmelighed, hvis de bruger penge på det. Det giver nogle udfordringer i forhold til at få samlet penge ind, og det gør det også svært at realisere ønskerne om selv at starte nye outreaches.

»Vi har åbnet to outreaches og vil gerne åbne to mere, men vi har ikke penge og transportmulighed til det. Og vi kan ikke nå det, fordi der kun er mig som evangelist,« siger Tesfaye, der selv får løn fra modermenigheden i Gindhir, som dog også er presset økonomisk.

Det er desværre ofte et problem med økonomien i Mekane Yesus-kirken i Etiopien. Mange tager imod evangeliet, men midlerne er små.

Alligevel formår både outreaches og menigheder at få det bedste ud af de midler, de har. Særligt vægter de højt at oprette nye outreaches, som senere kan blive til menigheder, hvilket også er målet for outreachet i Gasera.

15. november 2021

Outreach er en betegnelse for nye prædikesteder, som etableres af Mekane Yesus-kirkens menigheder i Etiopien. Outreaches kan senere blive til selvstændige menigheder.