Outreachet på bjerget vokser trods modstand

Den ortodokse kirke er meget dominerende i området, men snakke over en kop kaffe og ivrige børn indgyder håb i outreachets evangelist. 

Af Christian Schøler Holmgaard, missionær 2017-2019
Bearbejdet af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

Der er god udsigt heroppefra. Entoto-bjerget hæver sig 600 meter over byen lige nord for Addis Ababa, og det mærker man på temperaturen og luften. Her er lidt køligere, og duften af eukalyptus fra de mange skove på bjerget fylder den friske luft. 

Heroppe finder man også et lille outreach – et kirkefællesskab plantet af Mekane Yesus-kirken, som kan blive en regulær menighed, hvis der er medlemmer og økonomi til det. 

Stedet ser ikke ud af meget. Fællesskabet samles i en lerklinet længe af en lille gård, hvor de får lov at leje sig ind. Og det er de taknemmelige for, for området er domineret af ortodokse kristne, som ikke billiger Mekane Yesus-folkene, og som gør hverdagen udfordrende for menigheden. Men det på trods har outreachet trofast mødtes i den lille lerklinede bygning næsten siden den spæde begyndelse for to år siden – og siden er de kun vokset. 

De vil gerne have flere med 

Jeg er på besøg i Entoto-outreachet sammen med Marcus og Anton, vores Christian Culture Travellers dette efterår. Vi er med til gudstjeneste, hvor jeg får lov at prædike over emnet ”Kom og se”.  

I hytten er der plads til cirka 60 mennesker, hvis vi alle sidder tæt. Og at sidde tæt er ingen udfordring her. Heller ikke selvom flokken er væsentlig mere livlig end en dansk gennemsnitsmenighed. Det kommer blandt andet til udtryk, da min oversætter pepper min prædiken lidt op ved at kaste spørgsmål ud til menigheden, som de animeret svarer tilbage på. For eksempel: ”Hvad sagde Jesus, at disciplene skulle gøre?” og det klare svar: ”Kom og se!” 

At sidde tæt gør heller ikke menigheden noget af den grund, at de gerne vil have flere med. Outreachet blev grundlagt i 2016, og i dag er der 65 medlemmer. Alene i det første halvår af 2018 er ti mennesker kommet til tro som følge af outreachets aktivitet, og det på trods af, at de ikke kan evangelisere på åben gade. 

”Entoto er et udfordrende sted at evangelisere. Det skyldes, at bjerget og den ortodokse kirke her traditionelt set har en stor betydning for den ortodokse tro,” fortæller outreachets evangelist Marcos Hanka. Han kan ikke evangelisere udendørs, som evangelister gør andre steder med prædikepladser.  

”Men min erfaring er, at det er bedst at være til stede i gadebilledet og gå rundt og snakke med folk på to- og tremandshånd, for eksempel over en kop kaffe. Det er det, jeg bruger mest tid på.” 

40 børn i børneklub 

Men der, hvor de voksne ikke altid kan komme frem, finder outreachets børn en vej. Der er officielt 17 børnemedlemmer af outreachet, men fordi de har inviteret deres venner fra området med – også ortodokse børn – samles de nogle gange 40 børn til børneklub. Her laver de sjove aktiviteter og synger sammen. 

Outreachet har også forsøgt at finde andre veje til at bringe evangeliet til deres naboer på Entoto. En stor del af den ortodokse kirkes tradition på stedet skyldes en kilde, som de ortodokse bruger til dåb, og som de mener har helbredende kraft. Derfor har outreachet gjort noget særligt ud af at tilbyde bøn om helbredelse for at vise befolkningen, at det i virkeligheden er Jesus, der kan helbrede. 

Disse små skridt er med til at holde humøret oppe hos Marcos Hanka. På spørgsmålet om, hvordan outreachet vil se ud i fremtiden, svarer han fortrøstningsfuldt: ”Der er håb.”

November 2018