Stor kirkevækst i Wabe Batu-synoden i Etiopien

16 af Wabe Batu-synodens outreaches (prædikepladser) er blevet godkendt som menigheder.

Af Rikke Thomassen, journalist

I begyndelsen af 2021 blev 16 af Wabe Batu-synodens outreaches  (prædikepladser) godkendt som selvstændige menigheder. Det er et tegn  på, at der er stor kirkevækst i synoden – og at deres arbejde med at etablere outreaches bærer frugt.

»Vi har aldrig tidligere haft så stor vækst i menigheder i synoden. Det er et  mirakel for os, og vi takker Gud – og også Promissio som har bidraget til  væksten,« fortæller synodepræsident Mude Bati.

Mange år undervejs

Et af de outreaches, som nu er blevet til en selvstændig menighed, hedder  Oborso, og tilbage i 1994 besøgte tidligere missionærer Anne Grete og Per  Rasmussen outreachet, som ligger i et område med stort muslimsk flertal.

»Dengang var samlingsstedet blot et træskelet med tag og med sider, der  ikke var blevet lerklinet endnu. Men det var tilstrækkeligt til, at man kunne  sidde i skygge,« fortæller Per Rasmussen, som blev meget glad for at høre,  at outreachet nu efter så mange år er blevet en selvstændig menighed.

»Det er fantastisk, at der er nogle, som har holdt ved i så mange år, og det  siger også noget om, at det ikke er alle steder, det går lige hurtigt,« siger han.

Følgeskab med synoden er vigtig 

Promissios koordinator for international mission, Simon S. Kristensen,  glæder sig også over den store kirkevækst i synoden, og selvom væksten  ikke direkte kan henledes til Promissios arbejde, er der alligevel nogle  elementer, som han vurderer, spiller ind.

»Promissio har i mange år støttet bibelskolen i Dodola, og der bliver  uddannet mange evangelister herfra, som senere sendes ud for at etablere  og lede outreaches. Der har også været gennemført kurser i at forvalte  ressourcer i både outreaches og menigheder, og det kan også bidrage til en sund økonomi. Derudover er også alene vores tilstedeværelse, nærvær og følgeskab med synoden vigtig, og det er en opmuntring for dem, at de får  besøg og føler sig set,« siger Simon S. Kristensen.

Udgivet første gang i Promissio-bladet #2 2021

Fra outreach til menighed

Mekane Yesus-kirken i Etiopien brænder for at mennesker møder Jesus, og derfor planter de outreatches rundt omkring i landet, som senere kan blive til selvstændige menigheder, når
de opfylder krav om blandt andet et bestemt antal medlemmer, at de kan klare sig selv økonomisk, og at de også selv er klar til at plante nye outreaches. Disse kriterier har de 16 outreaches levet op til, og derfor har synoderådet i Wabe Batu-synoden godkendt dem som
selvstændige menigheder. I alt er der nu 130 menigheder og 81 outreaches i Wabe Batu-synoden.