Yerer er nu en selvstændig menighed

- Takket være Gud er Yerer prædikested nu blevet forfremmet til menighed, skriver pastor Soboka Tesso fra Mekane Yesus Kirkens Kotobe menighed i Addis Ababa, Etiopien.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær 1984-2016

Yerer ligger cirka 30 km sydøst for Addis Ababa. Her begyndte Kotobe menigheden et evangelisationsarbejde for omkring 15 år siden i en fattig befolkning der dyrkede traditionel religion og ofrede smør til Yerer bjerget, til træerne og til ånderne. Pastor Soboka stod i spidsen for arbejdet, og flere af Promissios udsendinge har hjulpet med på forskellig vis gennem årene.

I januar 2002 var der indvielse af en kirkebygning i Yerer som skulle være skole på hverdage. Kirken blev bygget af folk fra Yerer sammen med blandt andre missionærerne Danial Christiansen og Henrik Sonne Petersen og volontør Niels Ravn, og kirkens altertavle er malet af missionær og kunstner Agnete Petersen.

Kirken blev bygget med støtte fra Promissios venner i Danmark og på Færøerne. Kotobe menigheden fik desuden en overgang økonomisk støtte fra Promissio til at sende den evangelist til Yerer som også holdt skole for børnene på hverdage.

I 2007 fik befolkningen i Yerer desuden adgang til rent drikkevand via en vandforsyning som Kotobe menigheden havde opført på stedet.

Frugten af arbejdet

- Arbejdet i Yerer har været udfordrende, og vi har investeret meget der sammen med Promissio. Men nu er det en velsignelse når vi ser frugten af arbejdet, og søndag den 5. juli blev prædikestedet i Yerer forfremmet til selvstændig menighed, siger pastor Soboka

Menigheden i Yerer tæller 76 nadverberettigede kristne, og flere end 150 mennesker deltager i søndagsgudstjenesterne. Menigheden har valgt ældsteråd og udvalg for henholdsvis kvindearbejde, ungdomsarbejde og diakonalt arbejde, og man har ansat en evangelist og to vagter. Derudover arbejder flere end ti af de lokale frivilligt med evangelisation, og det har blandt andet ført til en ny prædikeplads på et sted der hedder Lugo. Menigheden i Yerer betaler selv løn til evangelisten og de to vagter, men de behøver fortsat støtte til det udadrettede evangelisationsarbejde, fortæller pastor Soboka.

- Vi er meget taknemmelige for Promissios store støtte til arbejdet i Yerer og til Kotobe menighedens øvrige arbejdet, slutter pastor Soboka.

17. juli 2015