Mesay har fået drømmen tilbage

Livet er ikke altid nemt, og vi tager mange ting for givet i Danmark. Det står klart for mig efter at jeg har snakket med Mesay Doba på Deborah Center.

Af Anne Sofie V. Madsen­­, Christian Culture Traveller foråret 2015

Mesay Doba er 20 år. Hun kommer fra det sydlige Etiopien, og Sofie og jeg mødte hende på Deborah Center i Addis Ababa da vi var Christian Culture Travellers i Etiopien i foråret.

Drømmen som blev knust

Mesay fortæller at hendes mors onkel havde tilbudt at give hende husly så hun kunne fortsætte sin uddannelse i Addis Ababa. Da Mesay kom til byen som 19-årig, viste det sig dog at onklens kone var gravid, og at de derfor ville have Mesay som hushjælp. Så i stedet for at gå i skole hjalp hun i onklens hjem. Det var dog ikke det eneste problem. Onklen drak meget og misbrugte Mesay. En dag blev det for meget for hende, og hun stak af. Hun endte i prostitution via en mellemmand som hun fik kontakt til.

Det rørte mig meget at høre hvordan Mesay endte i prostitution. Hun er lige så gammel som mig, og hun har oplevet noget af det værste man kan forestille sig. Det satte livet i perspektiv. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på hvor godt unge har det i Danmark hvor vi får SU så vi kan studere og få en uddannelse.

En ny vej i livet

En ven fortalte Mesay om Deborah Center. Vennen var også prostitueret, og de bor nu begge på centeret sammen med seks andre tidligere prostituerede piger.

Pigerne på gaden skal opfylde forskellige kriterier for at komme ind på Deborah Center. Et af kravene er at de skal være villige til at ændre deres liv og lægge prostitutionen bag sig. Centeret er kristent. Medarbejderne går med pigerne i kirke hver søndag og giver dem en times bibelundervisning hver dag. Derudover er pigerne på frisørholdet, madholdet eller skoleholdet hvor de får undervisning et par gange om ugen. Centeret drives af Win Souls for God og ville ikke kunne løbe rundt uden Promissios støtte.

For Mesay betyder Deborah Center at hun har fået en ny start på livet. Hun er blevet glad, og hendes liv nu kan på ingen måde sammenlignes med det hun havde før.

- Livet som prostitueret er forfærdeligt og sidste vej i livet, siger hun.

Mesay har planer og drømme for fremtiden. På centeret lærer hun at lave mad så hun kan forsørge sig selv og muligvis fortsætte på sin uddannelse i datalogi senere i livet. Hun er kristen og var det også inden hun kom til centeret.

- Troen på Jesus gør at jeg er noget, og at jeg føler mig værdifuld, fortæller hun glad.

Deborah Center har virkelig hjulpet Mesay tilbage til livet og tilbage til Gud. 

10. juli 2015

Deborah Center

Deborah Center er Win Souls for God's rehabiliteringscenter for tidligere prostituerede piger og unge kvinder i Addis Ababa. Centeret drives med støtte fra Promissio gennem projekt "Gadens børn og unge".