Bibelskolen i Dodola

Bibelskolen uddanner medarbejdere til Mekane Yesus Kirkens menigheder i Wabe Batu Synoden i Etiopien.

Af Arne Holmgaard, missionær i Etiopien 2013-2016

”Sister Janne Pedersen Bible Training Center” er det officielle navn på Wabe Batu Synodens bibelskole i Dodola. Siden 1996 har bibelskolen fungeret med etårige kurser for mellem 12 og 20 elever hvert år. Et års kursus løber fra midt i september til begyndelsen af juni, så den reelle tid til undervisning er under ni måneder.

I år er det for første gang blevet muligt at tage et års overbygning på det første års undervisning på bibelskolen. I år underviser vi derfor 14 mænd og to kvinder som tidligere har fået et års undervisning. Før skulle de elever der ville lære mere, tage til Tabor Evangelical College i Hawassa, cirka 100 km fra Dodola.

Menighederne sender eleverne

Næsten alle elever bliver sendt til skolen af deres menigheder og provstier. Det betyder at det er menighederne og provstierne som har udpeget dem. Menighederne sender dem fordi de gerne vil have nogle medarbejdere som er bedre rustet til at være ledere og forkyndere. Når en menighed sender en elev, skal den også sende penge med til elevens underhold. Næsten alle øvrige udgifter til bibelskolen bliver i øjeblikket dækket af tilskud fra Promissio.

Dagligdagen på bibelskolen

På bibelskolen er der undervisning hver dag fra mandag til fredag. Dagen indledes med morgenandagt kl. 8 hvorefter selve undervisningen starter 8.30. Fra 12.15 - 15 er der middagspause. Torsdag er der pause fra 10 - 15 så eleverne kan gå på marked og købe ind. Så er der undervisning igen fra kl. 15. De fleste dage indtil 17.30.

Udover det daglige program samles eleverne en gang om ugen til bøn, nogle gange i lang tid.

I weekenderne bliver næsten alle elever i Dodola selvom mange af dem har familie derhjemme. Det tager for lang tid for dem at komme frem og tilbage. Nogle har op til 300 km hjem, men selv for dem der kun bor 100 km væk, er det ikke enkelt med transport, og så er det dyrt i forhold til hvor mange penge de har. Det kunne være godt hvis det i fremtiden kunne organiseres sådan at eleverne kunne komme hjem til deres familier lidt tiere. For en af Ingers og mine visioner for vores arbejde i Etiopien er netop at vi gerne vil være med til at styrke familielivet, også gennem bibelskolen.

28. januar 2015

Støt bibelskolen

Vær med til at uddanne medarbejdere til menigheder i Sydetiopien. Støt Promissios projekt ”Kirken vil forkynde for muslimer” (nr. 7952).