Gbarnga School of Theology

Gbarnga School of Theology (GST) er et teologisk uddannelsessted i Gbarnga, Liberia, etableret af Metodistkirken i 1959.

I 1971 fik Den lutherske Kirke i Liberia medejerskab og var med til at drive GST frem til 2002 hvor institutionen blev en del af det metodistiske universitet i Liberia.

Under borgerkrigen i Liberia i 1989-2003 måtte GST flytte undervisningen til Monrovia fordi campus i Gbarnga blev belejret af oprørsgrupper og brugt som soldaterlejr. I oktober 2008 kunne GST flytte tilbage til egne bygninger i Gbarnga.

Ingrid og Olav Smidt var missionærer i Gbarnga fra 1981 til borgerkrigens udbrud. Olav var underviser på GST. Parret var udsendt til Den lutherske Kirke i Liberia af Dansk Ethioper Mission som Promissio hed dengang.

Økumenisk studiested

GST byder fortsat studerende fra alle kirkesamfund velkommen. Ofte kommer flertallet af de studerende fra andre kirker end Metodistkirken.

I studieåret 2015-2016 er der 80 studerende på stedet, heraf kommer de 11 fra Den lutherske Kirke i Liberia. Nogle af de lutherske studenter er sendt hertil af deres kirke med et stipendium i ryggen, andre har private sponsorer eller betaler selv. Det med manglende stipendier er et generelt problem.

- Det er vores vision at nå op på 150 studerende. Det har vi kapacitet til, men det er vanskeligt at rekruttere flere studerende når der er stipendier til så få af dem, siger pastor Samuel K. Kareah. Han er formand for stedets institut for bibelske studier og almen teologi og desuden sognepræst i den lokale metodistiske kirke.

- Vi har også et mål om at få flere kvindelige studerende på vores prædikestole og i vores undervisningslokaler. Vi oplever at evangeliet spredes hurtigt at kvinder, og derfor er det vigtigt at flere kvinder få en god teologisk udannelse, supplerer pastor Hilary G. Paul der er formand for institut for kristen uddannelse.

Af andre store udfordringer som de slås med på GST, nævner de to at stedets bygninger er nedslidte. Undervisningslokaler, medarbejderboliger og kollegiebygninger trænger meget til at blive renoveret. På den store campus er der kun elektricitet nogle få timer hver dag og hverken internetforbindelse eller rindende vand. Fagbøger og andre undervisningsmaterialer har man for lidt af – og der er ikke penge til at rette op på de mange mangler.

- På trods af alle disse ting får vores studerende en god uddannelse og klarer sig godt, understreger Samuel K. Kareah.

22. oktober 2015