Skolen klarer sig trods elendige vilkår

- Forældre sender deres børn til os fordi vi er en luthersk skole med en god faglig standard, siger inspektøren på Totota Lutheran Parish High School i Liberia. – Men det regner ind gennem taget, tilføjer han.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

- Lokalerne til de store elever er okay, men det regner ind gennem taget, og vi mangler stole, siger Dakukai David Kerkula der er inspektør på Totota Lutheran Parish High School i Liberia.
Skolen ligger på Den lutherske Kirkes område midt i Totota by. Skolen åbnede i 1943, og dens lange hovedbygning er malet gul foroven og grøn forneden. Det er farvekoden for kirkens 45 skoler. Elevernes skoleuniform er gul bluse og grønne bukser til drengene og gul bluse og grøn spencer til pigerne.

Vi mangler stole
Skolens hovedbygning står på en høj sokkel. På forsiden står muren omkring en meter inde på soklen så taget også dækker over en åben gang foran vinduer og døre ind til klasseværelserne til de ældste klasser.
- Vi har 260 elever, og vi har sådan set plads nok, siger skoleinspektøren.
Alligevel sidder en flok store elever ude og arbejder i dag. De har sat deres stole under udhæng og træer og hvor de ellers kan finde skygge.
- 9. og 12. klasse har skriftlig prøve. Det kræver en vis afstand mellem eleverne så de ikke fristes til at kigge hos naboen. Det har vi ikke plads til inde.
Regntiden er snart slut, og solen får nu mere magt selv om skyerne stadig kan sende en styrtskylle ned over byen. Det sker heldigvis ikke i dag, så elevernes prøve går ikke i vasken.
Alle elever møder kl. 8, og skoledagen slutter 13.30. Børnehaveklassen får dog fri kl. 11, og så kan man se de små gå hjem i forskellige retninger. Mange af dem bærer en lille stol på hovedet så stolebenene stritter kækt op i luften. Det er de heldige som har haft noget at sidde på.

Bygningen er elendig
- Især bygningen til de yngste elever er i en elendig stand, fortæller Kerkula.
Bygningen ligger bag hovedbygningen. Før krigen havde skolen også kostelever, og huset var da pigernes sovesal. Nu er der huller i taget, og de triste mure har rustfarvede striber efter regn. Gulvene er ujævne, og det er svært at afgøre om de er lavet af cement eller stampet jord. I et stort lokale undervises tre klasser samtidigt, vendt mod tre slidte tavler der læner sig op af muren. Kun det. Ingen stole. Ingen borde. Gennem et hul i muren kommer man ind til et mørkt rum hvor der står en halv snes ramponerede stole og en tavle. Selv om børnene er gået hjem nu, kræver det en livlig fantasi at se hvordan man kan få ro til at undervise her.
- Vi har en god disciplin på skolen selv om vi lægger stor vægt på omsorg for børnene, siger Kerkula.

Eleverne har ingen bøger
- Vi har 24 dygtige lærere. Nogle af dem har brug for mere uddannelse. Det gælder især dem der underviser de yngste klasser. Deres faglige kvalifikationer er i orden, men de er ikke så stærke i det med pædagogik, siger Kerkula.
Selv har han læst til lærer i hovedstaden, Monrovia, og han underviser i de ældste klasser om eftermiddagen. Formiddagen bruger han til kontorarbejde.
- Vores største udfordring er at vi mangler lærebøger. Vi har ingen penge til bøger, og i de fleste fag er det kun læreren der har en bog. Det gør det vanskeligt at undervise, og samtidig er børnene nødt til at lære det hele i skolen, for uden bøger kan de ikke læse lektien hjemme.
Alligevel har skolen pæne resultater. I 2009 gik 35 elever til den nationale eksamen efter 12. klasse, og 24 bestod.
- Vi har mange flere elever der klarer den, end de to andre high schools i Totota, fortæller en stolt skoleinspektør.
Med til historien hører at de tre skoler sendte 120 elever til eksamen i 2010. Kun 12 elever bestod – og de kom alle fra Totota Lutheran Parish High School.

14. marts 2011

Skoler i Liberia

Elementary school: 0. – 6. klasse.
Junior high: 7. – 9. klasse.
High school: 10. – 12. klasse.

Det er gratis at gå på regeringens elementary school.
Afhængig af klassetrin koster det fra 120 til 425 kr. om året at gå på Totota Lutheran Parish High School.
De fleste liberianske familier tjener under 200 kr. om måneden.