Gør glædespiger til glade piger

Deborah Center i Addis Ababa hjælper unge piger ud af prostitution. Det sker ved at vise dem Guds kærlighed og hjælpe dem med at skabe sig en ny identitet.

Af Tsedey Pawlos, Win Souls for God, Etiopien

Arbejdet på Deborah Center bygger på Ordsprogenes Bog 24,11: ”Red dem, der føres til døden, og dem, der vakler til retterstedet, skån dem dog!” Det motto giver medarbejderne styrke, det skaber passion og kærlighed i vores hjerter.
Vores indfaldsvinkel er Guds kærlighed til alle mennesker. De prostituerede er skabt af Gud så vel som alle andre. Alle er syndere, her skiller sexarbejderne sig ikke ud fra folk i andre erhverv. Jesus døde for disse piger som han døde for resten af verden.

Forandring er en svær proces
Vi opsøger pigerne der hvor de er. Vi taler med en pige flere gange før vi spørger om hun vil have den hjælp vi kan tilbyde. Når hun siger ja og viser at hun vil det, inviterer vi hende til at bo på Deborah Center. Når pigen kommer her, sørger vi for at hun får mad og tøj. Efter et velkomstprogram, hvor hun sættes ind i vores vision og måde at arbejde på, begynder hendes træning.
Gennem undervisning i Guds ord, åndelig og psykisk rådgivning og social træning får pigerne hjælp til at forandre deres tankegang så de kan leve i et forhold til Gud og til andre mennesker, og så de kan blive produktive og ressourcestærke borgere.
Forandring er en proces som rører ved alle aspekter af ens personlighed, den måde man tænker på, ens evne til at leve sammen med andre mennesker og ikke mindst evnen til at acceptere sig selv. Livet som prostitueret ligger uden for samfundets normer og er vanærende. Samtidig er pigerne ofre for alle de onde ting mænd gør ved dem, fysisk og psykisk mishandling, og de står uden retsbeskyttelse. Den baggrund som førte pigerne ud i prostitution, deres grimme oplevelser og kulturel og social diskrimination gør at det er vanskeligere at ændre deres tankegang end man umiddelbart forventer.
En medarbejder bor sammen med pigerne på centeret, så vi kan følge dem tæt med vejledning og støtte.
Vi arbejder holistisk så den enkelte pige lærer et fag. Målet er at hun bliver selvstændig og kan stå på egne ben også økonomisk. Derfor lærer hun hvordan man søger arbejde, hvordan man styrer sine pengesager, og hvad det kræver at starte egen forretning.
Når pigen har afsluttet sit træningsprogram, flytter hun væk fra centeret og begynder sit nye liv. Vi følger op og bevarer kontakten så hun altid kan spørge om råd.
---

Jeg døde lidt hver dag

- Jeg kom til Addis Ababa for at søge arbejde. Det var jeg nødt til for at overleve og for at hjælpe min familie. Men det var ikke nemt at finde et job, og så begyndte jeg at ”have en åben dør”, altså at prostituere mig selv, fortæller Kidist Eshetu.
Kidist er 22 år og har arbejdet som prostitueret i tre år. Hun har aldrig gået i skole og kan hverken læse eller skrive.
- For at overleve fra dag til dag, måtte jeg dø lidt hver dag, sælge mit liv for nogle få birr. Det var som at lege med ilden, og andre mennesker betragtede mig som værdiløs.
- Efter at jeg er kommet til Deborah Center, er min tankegang begyndt at blive ren. Jeg kæmper for at glemme min fortid selv om det er svært, siger Kidist.
- Når jeg bliver færdig med min uddannelse på kokkeskolen, vil jeg gerne åbne min egen restaurant, om Gud vil, tilføjer hun.
---

Mit liv var et helvede

- Jeg boede sammen med min mand som jeg blev gift med da jeg var 18 år. Men han behandlede mig dårligt. Han slog mig og truede med at han ville slå mig ihjel. Til sidst forlod jeg ham og mit ægteskab og tog til hovedstaden. Her begyndte jeg at arbejde som prostitueret efter nogle måneder hvor jeg forgæves havde søgt efter arbejde, siger Addis Belay.
Den unge kvinde på 25 år har levet af prostitution i tre år og har aldrig gået i skole.
- Som prostitueret bliver man tvunget ind i afhængighed og til at gøre ting som man slet ikke har lyst til, og alle ser ned på en. Seksuel mishandling, truslen om hiv og aids og andre ting fylder ens liv med usikkerhed, og livet er et helvede.
- På Deborah Center fik jeg medarbejdernes kærlighed og begyndte at tænke over mit liv. Nu drømmer jeg om at åbne min egen forretning, leve mit liv og hjælpe andre mennesker, fortæller Addis.

11. januar 2012

Du kan støtte rehabliteringen af tidligere prostituerede piger på Deborah Center i Addis Ababa gennem Promissios projekt: Gadens børn og unge.