Promissio

Evangeliet over grænser - sammen med vore partnere

En formulering af det mest centrale ved Promissios eksistens.

Med-lemmer på legemet

”For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus”, siger Paulus i sit første brev til menigheden i Korinth.

Nye relationer prikles af nuværende

”Alt er relativt”, hører vi ofte, men det er en selvmodsigelse fordi sætningen afviser absolutte sandheder, og det er netop en absolut sandhed sætningen påstår! 

Trygge midt i forhindringer

”Det går ikke altid som præsten prædiker”, er nok den talemåde som af og til bedst beskriver arbejdet i Guds mission her på jorden.